727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Úplně nový a ekonomický způsob úpravy chladící vody

Články 24.08.2018

Potřeba chlazení se stává stále větší nutností. Když má zákazník chladící systém zavedený, jeho účinnost má stále větší význam - jedině účinný chladící systém, zabezpečí ekonomické chlazení.

V otevřených chladících systémech s chladící věží, hrozí tři hlavní nebezpečí: 

  1. Protože se voda stoupající teplotou intenzivněji odpařuje, cirkulující voda v chladícím okruhu se zahušťuje a koncentrované roztoky solí tvoří na stěnách chladících segmentů a stěnách chladících věží, tlusté nánosy usazenin, které snižují přestup tepla  
  2. Zahuštěná cirkulační voda se musí odpouštět a doplňovat, čím se zvyšuje spotřeba chladící vody a náklady na chlazení a ekologická zátěž   
  3. Do otevřeného chladícího systému, padá množství organického materiálu (semena, spóry řas a hub, listí, mikroorganizmy, apod.), který se v chladící vodě množí nebo rozkládají - produkty mikrobiologického života vytváří mikrobiologické filmy, slizy a pevné vrstvy řas, které ucpávají potrubí a výrazně snižují přestup tepla

Solné a mikrobiologické nánosy zvyšují náklady na chlazení, a protože jsou agresivní, 

způsobují korozi kovových a betonových částí chladícího systému - snižují jejich životnost.  

V uzavřených chladících systémech se jako cirkulační chladící voda, používá 

demineralizovaná voda.  Voda, která je prakticky zbavena solí se chová jako slabá kyselina a způsobuje pomalou, ale trvalou korozi

Inkrusty rzi, výrazně snižují přestup tepla a zkracují životnost zařízení

Každá chladící voda se musí upravovat!

Provozovatelé chladících systémů nakupují a do chladící vody dávkují různé chemické látky v podobě 10 % roztoků. Do chladící vody se dávkují minimálně 2 - 3 roztoky.  Celkový objem dávkovacích roztoků je 200 - 300 ml / m3 chladící vody. Provozovatelé ročně spotřebují několik m3 kapalin, na 90 % se jedná o vodu, které se dodávají v 20 kg nevratných plastových bandaskách - jedná se o několik desítek až stovek bandasek ročně, se kterými se musí manipulovat, skladovat a nakonec likvidovat.