727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Škodlivost chlóru a bakterií z vody

Články 03.03.2018

Mikrobiologická závadnost pitné, ale též energetické vody (chladicí vody, podlahové vytápění, reverzní osmóza) se objevuje zejména v případech, když je zdroj vody mikrobiologicky závadný a nebo se nežádoucí mikrobiologie do vody vnáší a v cirkulujících okruzích jsou vytvořeny podmínky na výrazný růst nežádoucí mikrobiologie. Pro zvládnutí problémů s růstem nežádoucí mikrobiologie nabízíme řešení v jiných kategoriích, jsou to zejména Biocidy, které zabijí mikrobiologii a vytvářejí technologické podmínky pro nerušený a energeticky výhodný chod procesů. V této kategorii se budeme zabývat jenom pitnou vodou.

Pitná voda z veřejné sítě obsahuje chlór, který zabraňuje růstu mikroorganismů. Hygienické normy doslova předepisují určité mezní množství přebytkového chlóru v pitné vodě. Jeho dávkování může být někdy problémem, protože odběr vody není rovnoměrný. Chlór přítomen v pitné vodě mění její chuť a některým spotřebitelům způsobuje alergie nebo jiné zdravotní problémy. Podle nejnovějších vědeckých výzkumů může chlór vytvářet podmínky pro vznik rakoviny. Uvedené problémy jsou způsobeny nejenom pitím chlórované vody, ale též jejím používáním pro hygienické účely (čištění zubů, hygiena intimních částí, očí a jiné citlivé části těla).

Voda ze studní a z pramenů obsahuje někdy organické látky, které mění chuť vody, způsobují její zápach a mohou obsahovat i pesticidy a těžké kovy, které jsou zdraví škodlivé. Nabízíme několik jednoduchých zařízení, které zcela odstraní z vody chlór a zároveň vodu zbaví nepříjemné chuti a zápachu, odstraní pesticidy a těžké kovy. V případě, že se používá lokální (studniční, pramenitá) voda, je vždy nutné nechat si udělat chemický a mikrobiologický rozbor vody. Mikrobiologická nezávadnost pitné vody je základní podmínkou pro používání pitné vody. Analýza pitné vody na mikrobiologické složení by měla být základním testem v případě, že se používá studniční a nebo pramenitá voda. Přítomnost nežádoucí mikrobiologie může vážně ohrozit zdraví všech jejich uživatelů, zejména však dětí. Názor, že když vodu převaříte, je problém vyřešen, je vážnou chybou. Používání mikrobiologicky závadné vody na osobní hygienu je rovněž nebezpečné a v případě čištění zubů je nebezpečí zdravotního ohrožení větší než pití závadné vody. Stejně vysoká expozice ohrožení zdraví je v případě mytí intimních částí těla, očí a uší. Nabízíme dva druhy odstranění nebezpečné mikrobiologie z pitné vody: adsorpcí a UV lampou.