727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Otázky a odpovědi k použití Cetamínů

Články 02.03.2018

Cetamín je kompatibilní se všemi běžně používanými chemikáliemi, používanými na ochranu topného systému, kromě siřičitanů. Když se používá na chemické ošetření klasická sestava fosforečnan + siřičitan a provozovatel topného systému chce přejít na používání Cetamínů, tak 3 dny před dávkováním Cetamínu, přestane do topného systému dávkovat siřičitan.

V následující topné sezóně se obsah Cetamínu F3100 kontroluje dvakrát. 

Je všeobecně známo, že přípravky Sentinel, ale také Fernox (oba jsou formulovány na bázi molybdenátů) jsou neaplikovatelné ve větších topných systémech. To je další nesporná výhoda Cetamínů před Molybdenáty.

 1. Jak se Cetamín snáší i s jinými prostředky?

  Cetamín nemůže být kombinován se siřičitany, s inhibitory koroze, které jsou roztoky kyselin, dále se nesnáší s glykoly. Cetamíny nesnáší kyselé produkty, protože kyselost je v protikladu se zásaditým prostředím, které Cetamíny tvoří / kyselé prostředí rozbijí emulzi a tím znehodnocuje Cetamíny. V principu by se Cetamíny neměli mixovat s jinými produkty, protože jejich působení je úplně jiné. Žádný jiný produkt (kromě produktu Vodamkor 61), nevytváří na kovovém povrchu ochranný a protikorozní mikrofilm, nepůsobí tak silně zásaditě a neobsahuje tolik polymerních dispergantů.

 2. Je Cetamín F360 vhodný na nerezové výměníky?

  Cetamín F360 je vhodný také na nerezové výměníky, ale vhodnější je produkt Cetamín F300. Cetamín F360 je formulován hlavně pro aplikace, kde se Cetamín setkává se zařízeními, které jsou z hliníku nebo hliníkových slitin. Cetamín F360 má méně zásaditých aminů a více speciálních aditiv, které vytvářejí ochranný film na trojmocném hliníku.

 3. Jak se dá jednoduše kontrolovat dostatek Cetamínu ve vodě?

  Cetamíny obsahují také zásadité aminy, které zabezpečují zásadité prostředí v kotlové vodě. Když se použije Cetamín F300, po jeho doporučeném přidání do kotlové vody se hodnota pH zvýší nad 9,0. Ideální hodnota pro železné, ocelové, litinové kotle s prvky z mědi, mosazi, zinku nebo bronzu je v rozmezí 9,0 - 9,5. Hodnota pH se měří jednoduše lakmusovým papírkem, dodáváme také tužkový měřič pH.

 4. Jak při kontrole poznat, že je v systému dostatek Cetamínu, když má napouštěcí voda hodnotu pH 7,5?

  Tento problém se může vyskytnout pouze v případě aplikace Cetamínu F360. Cetamín F360 se má používat pro topné zařízení, které obsahují hliníkové prvky. Pro hliníkový materiál se doporučuje hodnota pH v rozmezí 7,0 - 8,2.

  Když se Cetamín F360 aplikuje do kotle s hliníkem nebo s hliníkovými slitinami, tak je nutné změřit pH napouštěcí vody ještě před přidáním Cetamínu, potom se přidá vypočtené množství Cetamínu F360 (podle množství topné vody) a změří se hodnota pH, naměřený rozdíl se zapíše. V nastaveném cyklu měření (4 - 6 měsíců) se změří hodnota pH a do topného systému se přidá tolik Cetamínu, aby se dosáhla hodnota pH, která se změřila po prvním přidání Cetamínu.

  Kromě toho je možné si zakoupit Amine Tester Kit. Jedná se o přenosné, kufříkové zařízení na měření obsahu aminů titračně a kolorimetricky.

 5. Jaká by měla být frekvence kontrol systému?

  Na začátku aplikace Cetamínu je možné, že jeho spotřeba bude vyšší, protože se ochranný mikrofilm tvoří. Proto je doporučeno na začátku aplikace Cetamínu sledovat jeho dostatečné množství (měřením hodnoty pH) jednou za 2 - 3 měsíce. V zaběhnutém systému se doporučuje měření 2x ročně: na začátku a konci topné sezóny. Měřením na začátku sezóny zjistíme, jestli je v topném systému dostatek Cetamínu, měřením na konci sezóny zabezpečíme dostatek Cetamínu jako konzervačního prostředku. 

 6. Jaká je životnost Cetamínů?

  Cetamín má záruční skladovací dobu 5 let. Cetamín v topné vodě se musí doplňovat. Za normálních podmínek se doplňování uskutečňuje dvakrát během roku.

 7. Obsahuje Cetamín biocidy (s ohledem na mikroorganismy a jejich hubení)?

  Cetamíny neobsahují biocidy. Cetamíny vytvářejí zásadité prostředí a zásaditost topné vody brání tvorbě mikroorganismů. Tvorba mikroorganismů hrozí jenom v případě podlahového topení.

 8. Nebude se při přidání Cetamínu tvořit magnetit?

  Cetamíny výrazně brání tvorbě magnetitu. Magnetit se tvoří a je nebezpečný hlavně v parních systémech. Je prokázáno, že přítomnost Cetamínu snižuje obsah železa v parním systému až o 85%.

 9. Může Cetamín sloužit také na čištění systému?

  Cetamíny obsahují dispergátory a ty pomáhají jednak proti usazování solí a vodního kamene a současně postupně odstraňují staré usazeniny.

  Když provozovatel topného systému ví a nebo má podezření, že systém je zanesený usazeninami solí a vodního kamene, tak na začátku topné sezony nadávkuje dvojnásobné množství Cetamínu než by odpovídalo na daný objem a nechá systém běžet celou topnou sezónu. Bude třeba věnovat větší pozornost filtru, který se může více zanášet. Po skončení topné sezóny se systém vypustí, propláchne čistou vodou a nakonec se naplní vodou, která obsahuje normální dávku Cetamínu. 

 10. Je nutné k měření pH použít speciálních nebo standardních lakmusových papírků?

  Měřící schopnost pH u lakmusových papírků je dána změnou jejich barvy. Když se měří pH v barevné kapalině, barva by mohla ovlivnit vyhodnocení na standardním papírku. V topných systémech se běžně používají standardní papírky.

 11. Při použití Cetamínu u velkých kotelen a systémů byla uvedena častá frekvence kontrol - zdůvodnit tuto četnost?

  Pro velké kotelny a topné systémy se doporučuje používání Cetamínu F3100. Je to proto, že tento produkt obsahuje více polymerů. Polymery napomáhají filmotvornosti. Velké kotelny mají velký povrch hlavně v rozvodech.

  Platí zásada popsaná v bodě č. 3. Na začátku aplikace je nutné kontrolovat obsah Cetamínu častěji, jednou za 2 měsíce. Po ukončení topné sezóny se zkontroluje obsah Cetamínu a zabezpečí se jeho dostatek, aby konzervoval systém. Když je rozsah rozvodů velmi velký, doporučuje se na léto přidat Cetamín V212. Jeho dávkování je násobně nižší jako u Cetamínu F3100, ale účinnost výrazně vyšší, aplikace Cetamínu V212 v průběhu letní odstávky je jednoznačně ekonomické a účinnější.

 12. Jakým způsobem přejít k aplikaci s Cetamínem po stávající úpravě např. Sentinelem, Zevarem, kdy bude například pH 8,0 / co je nutné provést, čeho se případně vyvarovat?

  Popsaný problém bude podobný, když se budou používat produkty Fernox. Fernox je formulován na molybdenátech stejně jako Sentinel.

  Předpokládáme, že se jedná o topné systémy, které obsahují hliníkové konstrukční prvky. Když v systému není hliník, tak žádný problém není. Přidáním Cetamínu se hodnota pH ještě zvýší (9,0 - 9,5).

  Když se jedná o systémy s hliníkovými prvky, tak jsou dvě možnosti:

  1. Změřit hodnotu pH kotlové vody a přidat Cetamín F360, pak změřit hodnotu pH. Ta se s největší pravděpodobností nezmění, ale po 2 - 3 doplnění Cetamínem F360 se hodnota pH mírně sníží. 
  2. Hodnota pH na úrovni 8,2 je hraniční hodnotou pro hliníkové materiály, proto se doporučuje pH snížit přidáním kyseliny (citronové, octové apod.). 
 13. Jaká je funkce Cetamínu, co by inhibitoru?

  V technickém listu Cetamínů je uveden název „Inhibitor koroze

  Je to hlavní charakteristika všech Cetamínů. Inhibice se zabezpečuje prostřednictvím jejich filmotvornosti.

  Proto jsou Cetamíny skutečně nejlepší inhibitory koroze. Žádný jiný produkt netvoří na kovovém povrchu mikrofilm. Molybdenáty, dusitany jsou jenom pasivační činidla. Glykoly upravují pH. 

  Struktura alifatických aminů je absolutně odlišná od pasivačných látek. Cetamíny jsou organické látky, nezvyšují solnost kotlové vody.

  Cetamíny obsahují dispergátory a polymery. 

  Cetamíny jsou těkavé, a proto ošetřují celý parní systém a také kondenzát.

  Cetamíny jsou odolné vůči vyšším teplotám.