727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Odstraňování železa, manganu a dusičnanů

Pro malé aplikace (rodinné domy, chaty, penzióny, objekty různého účelu, apod.) nabízíme plně automatické kabinetní zařízení pro odstranění železa, manganu a dusičnanů. Pro odstranění železa a manganu nabízíme také vyměnitelné filtrační vložky. Považujeme za nutné upozornit případné zájemce, že vyměnitelné filtrační vložky mají malou zádržnou kapacitu a musí se po jejím vyčerpání vyměnit. Problém je právě v tom, že majitel filtru bez analýzy v certifikované laboratoři nepozná, jestli je kapacita vyčerpaná. Když se filtrační vložka nevymění včas, v průběhu krátkého času se voda bude kontaminovat z filtrační vložky - voda bude po průchodu vložkou obsahovat vyšší koncentraci nečistot, jako je v původní vodě. 

Odstraňování železa, manganu a dusičnanů - produkty

Produktů celkem: 8