727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Filtrační vložky

Filtrace pomocí filtračních vložek je nejběžnější operací. Vložky se v principu nedají regenerovat, a proto se vyměňují. Nebezpečím je, že když uživatel tohoto typu filtrace nechá filtrační vložku několik měsíců ve filtrační nádobě, ohrožuje sebe a své členy rodiny. Filtrační vložka i když je průtočná se postupně kontaminuje s mikroorganismy, které se zachycují a rozmnožují na povrchu i v těle filtrační vložky. Po půl roce by se měla každá filtrační vložka, která zachycuje nečistoty, také pod povrchem vyměnit. Nebezpečí mikrobiologické kontaminace je vysoké.

Filtrační vložky - produkty

Produktů celkem: 7