727 903 511 (pondělí - pátek od 8 - 17 hod.)

Chemické čištění technologických zařízení

Chemické čištění kovových, ale také kameninových a keramických povrchů, je součástí procesů úpravy vody. Jedná se zejména o čištění od usazenin solí, vodního kamene a inkrustů rzí. Usazeniny kolem měřících a regulačních prvků, zhoršují nebo úplně znemožňují jejich funkce, dále usazeniny zhoršují průtok a ucpávají potrubí. Kromě anorganických usazenin se v technologických procesích, objevují také usazeniny organické. Vyskytují se v procesech zpracování potravin a výrobě nápojů - jsou to různé oleje, tuky, zbytky a koncentráty tekutin. Když se zkombinují mechanické nečistoty s organickými, vytváří se velmi silný a odolný nános. Anorganické a organické nánosy způsobují velké energetické ztráty - jsou tepelnými izolanty a pro odevzdání požadované tepelné energie, jsou nutné vyšší teploty nebo delší čas. Nabízíme dva druhy čistících produktů: kyselé a zásadité. Produkty se dodávají jako koncentráty a pro samotný proces čištění se ředí na koncentraci 2 - 20%. Když je to nutné, používá se kombinace kyselých a zásaditých roztoků / nejdříve se čistí zásaditým roztokem, a potom kyselým. Mnohé produkty obsahují Inhibitory koroze, které brání, aby čistící roztok poškodil čištěný povrch.

Chemické čištění technologických zařízení - produkty

Produktů celkem: 5